ПІДГОСТРА ФАЗА

Щоб зменшити смертність від інсульту, особливу увагу під час підгострої фази (1–72 годин після лікування) необхідно зосередити на таких найпоширеніших причинах смерті: смерть внаслідок захворювань серцево-судинної системи (зокрема від інфаркту міокарда зі смертельним наслідком, аритмії та серцевої недостатності із застійними явищами зі смертельним наслідком), пневмонії, повторного інсульту, сепсису тощо.

Мета вдосконалення лікування під час підгострої фази полягає в тому, щоб покращити якість та послідовність обстежень, що здійснюються після інсульту, та в здійсненні моніторингу із застосуванням уніфікованих алгоритмів для підгострої фази та уніфікованого алгоритму FeSS.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ, РІВНЯ ЦУКРУ ТА ПОРУШЕНЬ КОВТАЛЬНОГО РЕФЛЕКСУ (FESS)

Дізнайтеся про важливість контролю температури, рівня цукру та порушень ковтального рефлексу протягом перших 72 годин, а також про оптимальний спосіб застосування протоколу FeSS.

Інсультні відділення
та інсультний догляд

Дізнайтеся, як організувати систему постачання матеріалів, необхідних для надання медичної допомоги при інсульті, та створити інсультне відділення

ПРОЧИТАТИ БУКЛЕТ