CT Imaging resources

Існує дуже багато варіантів інтерпретації результатів візуалізаційного обстеження за допомогою КТ при гострому інсульті. У цьому розділі ми хочемо запропонувати більш стандартизований підхід до інтерпретації результатів КТ, що дозволить удосконалити процес прийняття лікарських рішень.

Контрольний перелік

Наявний досвід свідчить про те, що застосування уніфікованих алгоритмів під час інтерпретації результатів візуалізаційного обстеження за допомогою КТ допомагає покращити якість такої інтерпретації. Завантажте наведений нижче уніфікований алгоритм та використовуйте його як посібник під час інтерпретації результатів КТ при гострому інсульті.

The Angels WOW CT Training

Посібник до практичного семінару